Bij de serie “Mood Swings” heb ik gebruik gemaakt van variaties op één foto om stemmingswisselingen vorm te geven.

1/10

© 2019 MurniL - Murni Latif, Nederland / the Netherlands

© Copyright MurniL - Murni Latif